Kurzy a umělecká setkání
ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU...
Kurz hry na lyru
Lyra je hudební nástroj, který provází lidstvo již tisíce let. Ze starobylé, původní  
sedmistrunné lyry se vyvinula většina známých strunných nástrojù. Lyra samotná se  
však dočkala svého znovuzrození poměrně nedávno, především díky svému  
jedinečnému uplatnění v léčebné pedagogice a muzikoterapii. Moderní lyry mají rozsah  
několik oktáv v chromatickém ladění a jejich využití je velice všestranné - od  
jednoduchého doprovodu písní a domácího hraní přes široké uplatnění v sociální  
oblasti, pedagogice a terapii až k pojetí lyry jako koncertního nástroje. Zvládnutí  
základní techniky hry je poměrně snadné a hráč na lyru  tak může  záhy pocítit  silný  
zážitek  jemné krásy v harmonii,  která prostupuje celou  lidskou  bytostí,  a  lehkost   
a jas v barvách tónù, jež dokáží prozářit  srdce a mysl.
Náplní víkendového kurzu je výuka hry na lyru ve skupině, společné hudební dílny   
a individuální lekce a konzultace. Vítáni jsou jak úplní začátečníci, tak pokročilí  
- prostor i čas bude věnován každému. Pokročilejší mají možnost zdokonalovat se ve  
hře, vyměnit si navzájem své zkušenosti a společně si zahrát, začátečníci se seznámí  
se základní technikou hry na lyru, kterou pak mohou dále sami rozvíjet. Není nutné mít  
vlastní nástroj - během kurzu budou k dispozici lyry k zapůjčení.
Muzikoterapie a Hudba sfér
Muzikoterapeutický kurz vychází z anthroposofického pohledu na člověka - tedy  
dle řeckého “Poznej sebe sama - a budeš znát světy i bohy”, jak pravil nápis nad  
vchodem Apollónova chrámu v Delfách. Moudrost světa skrytou v člověku můžeme  
poznávat též skrze hudbu a její zákonitosti. Hlavní téma kurzu je tedy hledání  
vztahů mezi hudbou, kterou rozezníváme hudební nástroje, hudbou znějící v nás  
samých a tou, kterou zní celý vesmír. Toto hledání se bude dít především formou  
uměleckého prožitku, aktivním hraním na hudební nástroje, zpěvem  
a  nasloucháním.
Základní informace o víkendových setkáních a kurzech:

Místo:
Ateliér Délos, Černá v Pošumaví (další informace zde...)

Čas:
Není-li určeno jinak, program začíná v pátek v 19h a končí v neděli ve 14h.
(Příjezd a ubytování v pátek kdykoliv od 14h, případně dohodou.)

Kapacita:
Maximální možný počet účastníků je zpravidla 12 (není-li uvedeno jinak).
Plánovaný program víkendu se uskuteční při minimálním počtu 5 přihlášených. Jestliže se přihlásí méně než 5 lidí, bude stanoven náhradní termín, případně upraven program víkendu (individuální hodiny apod.) či vráceno kurzovné.

Ubytování:
Ubytování je zajištněno přímo v Ateliéru Délos v dvoulůžkových pokojích s veškerým potřebným vybavením. K dispozici je též kuchyň a jídelna pro společné vaření a stravování. Stravování je možno zajistit svépomocí přímo na místě nebo v některé místní restauraci.

Cena:
Orientační cena víkendových setkání a kurzů je 2500 Kč včetně ubytování (přesná cena každého kurzu bývá zpravidla  uvedena u konkrétní nabídky). Pro ty, kteří se domnívají, že si nemohou dovolit uvedenou částku zaplatit a přesto by rádi přijeli, lze pomoci najít alternativní řešení.

Pro koho jsou kurzy určeny?
Většina kurzů a uměleckých setkání je určena všem, kteří hledají nové cesty k hudbě, zajímají se o možnosti jejího využití při práci s lidmi či jen chtějí obohatit vlastní zkušenosti a nasytit svoji duši uměleckým prožitkem. Není-li přímo uvedeno jinak, může se zúčastnit kdokoliv bez ohledu na své předchozí hudební znalosti a dovednosti. Děti se mohou účastnit kurzů pouze v doprovodu dospělého.

Jak se přihlásit?
Zde si můžete stáhnout přihlášku a vyplněnou ji poslat zpět poštou nebo e-mailem. Přihláška se stává platnou (závaznou) zaplacením kurzovného (podrobnosti jsou uvedeny v přihlášce). Před uskutečněním platby se, prosím, informujte, zda jsou ještě volná místa!

Pro jakékoliv upřesňující informace pište či volejte - kontaktní údaje najdete zde...

Kurzy je možné uspořádat pro skupiny s minimáním počtem 5 účastníků.
Nejbližší termín: dle domluvy
Nejbližší termín: dle domluvy
Účastníci kurzu se též seznámí s některými principy a metodami využití hudby  
jako léčebného prostředku, budou mít možnost vyzkoušet si hru na terapeutické  
hudební nástroje a především získat podněty a inspiraci ke svému dalšímu  
osobnímu i profesnímu rozvoji. Kurz je určen pro všechny zájemce bez ohledu na  
předchozí znalosti či zkušenosti z tohoto oboru.