Mezinárodní lyrová konference 2022

Duchapřítomnost

Hra na lyru jako umění Přítomnosti


7. - 14.8. 2022  Český Krumlov

s Pedagogickou konferencí od 5. do 7. srpna